MENU

TOMASenWIES-studio

TOMASenWIES

Een kersvers ontwerpersduo ontstaan uit een gezamenlijke affiniteit met mode accessoires en een fascinatie voor materiaal experiment. Op zoek naar nieuwe toepassingen en uitingen hiervan.

Wies Adrianow afgestudeerd Haagse Hogeschool-Industrieel Product Ontwerpen (2007) en recentelijk afgestudeerd aan de HKU-Product Design (2013) en Tomas Kroes afgestudeerd HKU-Product Design (2013) en studerende aan de Dutch Shoe Academy, hebben elkaar gevonden tijdens de opleiding in Utrecht. Na een aantal studie projecten samen gedaan te hebben besloten ze in de zomer van 2014 hun handen ineen te slaan.
 
Doordat ze elkaar aanvullen in benadering, ideeën en uitwerkingen komen ze samen tot spannende combinaties en kunnen ze een compleet beeld vormen. Van concept, vormgeving en prototype tot het commercialiseren hiervan en de productie van hun producten en verkoop in de winkel.

TOMASenWIES

A new designer duo emerged from a joint affinity with fashion accessories and a fascination for material experiment.
 
Wies Adrianow graduated from the The Hague university of applied sciences - Industrial Product Design Engineering (2007) and recently graduated from HKU university of the arts Utrecht - Product Design (2013) and Tomas Kroes graduated HKU university of the arts Utrecht - Product Design (2013) and is currently studying at the Dutch Shoe Academy, have found each other during their study in Utrecht. After doing a number of collaboration projects during their product design course they decided to join forces in the summer of 2014. 
 
Because they complement each other in approach, ideas and designs they achieve exciting combinations and they can form a complete look. From concept, design and prototype to the commercialization and production of their products and sales in the store.